Vývoj2024-06-04T11:34:24+00:00

Aplikovaný vývoj

Aplikovaný vývoj společnosti LISS je základem její konkurenceschopnosti a úspěšnosti a je orientován na uplatňování vysoce sofistikovaných a vysoce efektivních technologií a materiálů, splňující vysoké nároky na jejich funkčnost, ale i ekonomické a ekologické požadavky.

Snažíme se komplexním řešením vlastních či sdílených vývojových projektů a spoluprací s vysokými školami a akademickými pracovišti o nezbytné inovace svých procesů, produktů, služeb a diagnostických postupů pro zabezpečení kvality.

Společnost LISS je organizátorem mezinárodní konference Vrstvy a povlaky, která je zaměřena na prohlubování spolupráce vědeckých pracovišť a aplikačního prostředí firem z České republiky, Slovenska a Polska a je členem Inovační platformy Zlínského kraje.

Vývojový potenciál zvyšuje společnost LISS výstavbou nového Vývojového centra , které je spolufinancované OPPI poskytnutím dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblast podpory 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj, programu POTENCIÁL, číslo projektu 4.2 PT03/387

Projekt Rozšíření vývojového centra  nanopovlaků LISS CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008677 byl podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  V rámci projektu je umožňen přístup k výzkumným kapacitám za komerčních podmínek.

Chcete s námi navázat spolupráci?

Kontaktujte nás