Povlakování2021-04-13T14:14:34+00:00

Váš specialista na povlakování

Již od roku 1997 Vám nabízíme službu povlakování nástrojů a precizních komponentů. Povlakování je služba depozice tenkých povlaků na povrch vhodného materiálu za účelem zvýšení jeho užitných vlastností. Na vyrobený nástroj nebo strojní díl se nanese velmi tenká vrstva (obvykle 0,0025 mm) speciálního materiálu s unikátními vlastnostmi. Takto připravený povrch se nemusí dál nijak následně upravovat a povrch má velmi vysokou tvrdost, otěruvzdornost, nízký koeficient tření a vysokou odolnost vůči oxidaci.

TECHNOLOGIE

Tenké povlaky deponované na nástroje a komponenty se obvykle připravují kondenzací par ve vakuu. Na povlakování se obvykle používají 3 technologie:

V naší firmě používáme pro depozici tenkých povlaků 2 technologie: PVD a PACVD, které se celosvětově používají až z 90% pro produkci povlaků. U PVD depozic používáme technologie jak naprašování tak i katodového obloukového napařování.

Typy povlaků

Požadavky na povlakovaní

Úspěšná aplikace povlaku je podmíněna některými pravidly které je vhodné dodržet již při prvním návrhu jako je výběr vhodného materiálu a jeho tepelné zpracování, technologie výroby a úpravy povrchu, mikrogeometrie

Povlakovat jdou kovové materiály jako jsou nástrojové oceli pro práci za tepla, za studena, rychlořezné oceli, nerezavějící oceli, spékané karbidy. Pokud jsou materiály tepelně zpracované je nutno při výběru vhodného materiálu nástroje a strojní součásti respektovat teplotu povlakování, která je v rozmezí 450 – 480°C. Proto musí být teplota popouštění nad 500°C.

Pro nástroje a součásti přesných rozměrů a úzkého pole tolerance ( pod 0,05 mm ) je nutno dodržet i správný technologický postup kalení a popouštění. Zvláště potřebné je sledovat počet popouštění nebo předepsat zmrazování (maximální snížení obsahu zbytkového austenitu), aby následná tepelná zátěž při povlakování neovlivnila stálost rozměru.

Povrch musí být kovově čistý, nesmí být povrchově upravený – chromován, fosfátován, černěný nebo nitridovaný v solné lázni. Doporučená drsnost pro povlakování je max. Ra 0,4. Po elektroerosivním obrobení je nutno vzniklý opal na plochách mechanicky odstranit až na čistý základ ( jemné tryskání apod.).

Jemně broušené a leštěné povrchy lisovacích nástrojů a forem je vhodné před povlakováním konzervovat vhodným konzervačním olejem ( bez přítomnosti výše zmíněných lubrikantů ).

Povrch musí být zbaven původních povrchových úprav ( barva, černění, pasivace, fosfátován,…). Musí být zbaven zbytků čistících prostředků, třísek, brusného prachu, zbytků kalících solí v otvorech a závitech a zbytků balících prostředků ( samolepky a pod. ). Povrch nesmí být kontaminovaný frikčními lubrikanty na bázi silikonu, teflonu, parafínu, grafitu, molybdenu a použitím kovových mýdel.

Řezné hrany musí být zbaveny ostřin. Není možné povlakovat do hlubokých otvorů. Jednotlivé nástroje a strojní součásti nesmí být zasílány smontované nebo slisované.

Podrobnější informace je možno si vyžádat mailem.

Chcete s námi navázat spolupráci?

Kontaktujte nás