O nás

O nás2024-03-04T20:55:45+00:00

O SPOLEČNOSTI

Akciová společnost LISS jako dodavatelská firma v oblasti progresivních povrchových úprav a výroby precizních komponentů. Je významným producentem luxusních hodinkových číselníků pro renomované švýcarské hodinářské producenty a špičkových povrchových úprav materiálů, dosahovaných sofistikovanými galvanickými operacemi nebo fyzikálními vakuovými metodami nanášení tenkých vrstev (PVD).

Největšího rozvoje v současné době zaznamenává činnost povlakovacího centra PLATIT, které pro své odběratele nanáší metodou PVD velmi tvrdé a otěruvzdorné vrstvy na zařízeních dodávaných výhradně sesterskou společností PLATIT AG (více www.platit.com).

Společnost je aktivním členem zájmového sdružení Průmyslový areál Rožnov, které zabezpečuje ochranu a synergii významných firem Rožnova p.R., má velmi těsnou spolupráci s vedením města a významně se snaží o ekologickou šetrnost. Uplatňuje moderní způsob řízení kvality TQM a je certifikována jak v oblasti řízení kvality, tak I v oblasti ochrany životního prostředí.

Politika EMS

Ochrana životního prostředí má ve firemní kultuře společnosti LISS, a.s. nezastupitelné místo. Vedení společnosti si je vědomé své společenské odpovědnosti a vzhledem ke svému oboru podnikání se snaží podstupovat kroky, které vedou k minimálnímu dopadu na životní prostředí nás všech.

Současně vnímá pohyb drahých kovů zatížených dětskou prací a lidskou krví po světovém trhu jako obrovský problém. Tyto zdroje tvrdě odsuzuje a nepodporuje je, proto nakupuje tyto suroviny pouze z pravidelně certifikovaných zdrojů s dlouhodobou historií.

Společnost LISS, a.s. se snaží o co největší recyklaci a druhotné používání surovin i obalového materiálu, neboť ví, že takovým jednáním snižuje jeho uhlíkovou stopu.

Plnění základních povinností daných zákony ČR bere jako nejnižší standard a vždy se snaží jít ještě dále. Firemním standardem pro environmentální politiku jsou od roku 2002 předpisy ISO 14001. Zásady politiky životního prostředí jsou zpracovány vnitropodnikovými předpisy a směrnicemi, které její zaměstnanci převzali za své a jsou dlouhodobě dodržovány.

Oznámení – Whistleblowing

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a příjmá oznámení dle zákona č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Oznamovací kanály a popis jak oznámení podat a sledovat naleznete zde.

B.C.I. group

Blösch AG (www.bloesch.ch)

LISS a.s.
(www.liss.cz)

Platit AG
(www.platit.com)

PLATIT a.s.
(www.platit.eu)

CERTIFIKÁTY

Chcete s námi navázat spolupráci?

Kontaktujte nás