Požadavky na povlakovaní

Požadavky na povlakovaní2018-11-06T09:52:54+00:00

Úspěšná aplikace povlaku je podmíněna některými pravidly které je vhodné dodržet již při prvním návrhu jako je výběr vhodného materiálu a jeho tepelné zpracování, technologie výroby a úpravy povrchu, mikrogeometrie

Povlakovat jdou kovové materiály jako jsou nástrojové oceli pro práci za tepla, za studena, rychlořezné oceli, nerezavějící oceli, spékané karbidy. Pokud jsou materiály tepelně zpracované je nutno při výběru vhodného materiálu nástroje a strojní součásti respektovat teplotu povlakování, která je v rozmezí 450 – 480°C. Proto musí být teplota popouštění nad 500°C.

Pro nástroje a součásti přesných rozměrů a úzkého pole tolerance ( pod 0,05 mm ) je nutno dodržet i správný technologický postup kalení a popouštění. Zvláště potřebné je sledovat počet popouštění nebo předepsat zmrazování (maximální snížení obsahu zbytkového austenitu), aby následná tepelná zátěž při povlakování neovlivnila stálost rozměru.

Povrch musí být kovově čistý, nesmí být povrchově upravený – chromován, fosfátován, černěný nebo nitridovaný v solné lázni. Doporučená drsnost pro povlakování je max. Ra 0,4. Po elektroerosivním obrobení je nutno vzniklý opal na plochách mechanicky odstranit až na čistý základ ( jemné tryskání apod.).

Jemně broušené a leštěné povrchy lisovacích nástrojů a forem je vhodné před povlakováním konzervovat vhodným konzervačním olejem ( bez přítomnosti výše zmíněných lubrikantů ).

Povrch musí být zbaven původních povrchových úprav ( barva, černění, pasivace, fosfátován,…). Musí být zbaven zbytků čistících prostředků, třísek, brusného prachu, zbytků kalících solí v otvorech a závitech a zbytků balících prostředků ( samolepky a pod. ). Povrch nesmí být kontaminovaný frikčními lubrikanty na bázi silikonu, teflonu, parafínu, grafitu, molybdenu a použitím kovových mýdel.

Řezné hrany musí být zbaveny ostřin. Není možné povlakovat do hlubokých otvorů. Jednotlivé nástroje a strojní součásti nesmí být zasílány smontované nebo slisované.

Podrobnější informace je možno si vyžádat mailem.